2009. augusztus 6.

 1. Az emelőgépek kezelőivel szemben támasztott követelményekre két rendelettervezet jelent meg az illetékes minisztériumok honapján. Itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy a rendelettervezethez képest még változhatnak a rendeletek.

  A helyzet, legalábbis a tervezetek alapján bonyolultabbnak tűnik, mint jó pár évvel korábban volt, mert a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium eltérő követelményeket kíván támaszt a területén üzemelő emelőgépek kezelőivel szemben, mint a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium.

 2. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium honlapján a rendelettervezet:

  http://www.khem.gov.hu/ugyfelszolgalat/terv_eloterj/kozl:
  “A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter …/2009. (… …) KHEM rendelete a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról”

 3. A Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium honlapján a rendelettervezet:

  http://www.nfgm.gov.hu/kozerdeku/tervezetek/ipar_musz:
  “A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter …/2009. (… …) NFGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről”

 4. A Magyar Szabványügyi Testület Daruk, emelőgépek és elemeik Műszaki Bizottsága elkészítette az új emelőgépek biztonsági szabályzatot, melynek neve: Emelőgép Tevékenység Biztonsági Szabályzata. Az új szabályzat tervezetet széles körben e-mailen köröztük, összességében 16 főtől több mint 400 észrevételt kaptunk. A Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztériumba eljuttatott tervezet itt olvasható. E tervezet alapján elkészített minisztériumi javaslat kihirdetés előtt még hozzászólás céljából olvasható lesz az NFGM honlapján.