Célkitűzés

Az Egyesület célkitűzései a következők:

 1. Képviselni és közvetíteni az emelőgép (daruk, emelőberendezések, targoncák, emelőszerkezetek) üzemeltetők, a vizsgálók, a szakértők, az emelőgép ügyintézők, a tervezők, a gyártók, a forgalmazók, a karbantartók, azaz a munkájukban az emelőgépekkel valamilyen kapcsolatba kerülők (továbbiakban: emelőgépesek) szakmai érdekét mindazon szervezeteknél, hatóságoknál és intézményeknél, amelyek e területen valamilyen jogszabályi felhatalmazás alapján tevékenykednek.
 2. Elősegíteni az emelőgépek létesítésének, üzembe helyezésének, üzemben tartásának szakmailag megfelelő és tisztességes feltételeit.
 3. Elősegíteni az Egyesület tagjai, valamint harmadik felek között keletkezett vitás helyzetek rendezését, biztosítani az etikus viselkedés normáinak betartását.
 4. Törekedni a termékek és szolgáltatások magas szintű minőségének biztosítására.
 5. Elősegíteni a műszaki szabályozás fejlesztését annak érdekében, hogy nemzeti szinten egységes gyakorlat alakulhasson ki, és a hazai szabályozás a nemzetközi normákhoz közelítsen.
 6. Elősegíteni a szakmai képzést, továbbképzést alap-, közép- és felsőfokon.
 7. Hatékony kommunikációt kialakítani és fenntartani, magas szinten bemutatni és elismertetni az emelőgépes szakmát.
 8. Együttműködni hatóságokkal, társadalmi-, civil-, tudományos- és más szakmai szervezetekkel.
 9. Képviselni a hazai emelőgépes szakmát a nemzetközi szervezetekben, és kiépíteni ezekkel a kapcsolatokat.
 10. Fórumot biztosítani mindazoknak a szakembereknek, akik szakmai vitákban a véleményüket el kívánják mondani.
 11. Gyűjteni és közvetíteni az emelőgép-állománnyal kapcsolatos információkat.
 12. Érvényesíteni és képviselni az Egyesület érdekeit és jogait.
 13. Elismerni az emelőgépes szakma területén tevékenykedő kiváló szakemberek munkáját, díjakat alapítani.
 14. Az Egyesület tagjainak szakmai, illetve jogi segítséget nyújtani vitás szakmai helyzetekben, harmadik féllel szemben.
 15. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
 16. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.