A rendkívüli helyzetből adódó szabályozások az emelőgépek időszakos vizsgálatára és a kezelői jogosítványok orvosi érvényességére

Tisztelt Kollégák!

Megjelent a Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról.

A rendeletet a munkavédelmi hatóság honlapján közzétette ezen a linken.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendeletben leírtak többsége: lehetőség!

A rendeletből az emelőgépekre vonatkozó előírások:

2. A munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbítása

 • § (1) A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalasztható a munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok közül
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 10/2016. NGM rendelet) 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata,
 • a villamos berendezések esetében a 10/2016. NGM rendelet ca) 19. § (2) bekezdése szerinti szerelői ellenőrzés,

cb)          19. § (3) bekezdése szerinti szabványossági felülvizsgálat,

cc)           19. § (6) bekezdése szerinti szerelői ellenőrzéssel történő időszakos ellenőrző felülvizsgálat,

cd)          19. § (7) bekezdése szerinti szabványossági felülvizsgálattal történő időszakos ellenőrző felülvizsgálat,

 • az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Melléklet I. Fejezet

7.2.7. pontja szerinti emelőgép-szerkezeti és fővizsgálat,

 • a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Melléklet 8.1. pontja szerinti hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények időszakos ellenőrzése.

(2) A veszélyhelyzet idején lejáró, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

3. Egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

 • § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.
 • Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az üzemeltetői ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani.
 • Az (1) bekezdés nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre.
 • Az  (1)  bekezdés  alapján  elmaradt  időszakos  felülvizsgálat,  karbantartás  végrehajtására  az  arra  kötelezettnek     a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

4. Záró rendelkezések

 • § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 • §  A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

dr. Kása László

Lejáró okiratok a kialakult helyzetben

Tisztelt Kollégák!

Több észrevételt kaptunk a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben az emelőgépek területén lejáró időszakos vizsgálatok témában. Kéréssel fordultunk az ITM Munkavédelmi Főosztályához, ahonnan tájékoztattak, hogy rövidesen megjelenik egy tájékoztatás. Mind addig, míg egy hivatalos állásfoglalás nem jelenik meg, addig iránymutatásként álljon itt egy másik terület szabályozása:

OREMBIK’20 konferencia lemondása

Az OEME vezetősége a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel illetve időközben a Kormány tiltó rendelete értelmében a 2020. május 27.-29.-re meghirdetett OREMBIK rendezvényt elhalasztja, nem lesz most megtartva.

A már jelentkezetteknek külön is küldünk értesítést emailben.

A szakértői jogosultság fenntartása és a szakmai ismeretek gyarapítása érdekében ősszel továbbra is szervezünk egynapos továbbképzéseket.

OEME elnöksége, 2020. március 12.

OREMBIK’20 konferencia – ELMARAD!

Tájékoztatás a kétévenként megtartott OREMBIK (Országos Emelőgép-üzemeltetői és Biztonságtechnikai Konferencia) konferenciasorozatunk aktuális rendezvényéről – az OREMBIK ’20-ról.

Az OREMBIK ’20 idén május 27-29 között elmarad.