GYIK

Az emelőgépkezelői jogosultság megszerzésére vonatkozó jogszabály erről egyértelműen rendelkezik. E szerint kell eljárni!

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

6. §

(3) A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.”

Vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési hatósági szervvel!

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Elutasítás esetén lásd a következő kérdést

Az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet előírása szerinti tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott képzésben és vizsgán külföldi állampolgár is részt vehet nem magyar nyelven.

(Az OKJ-s szakképesítés esetén erre nem volt lehetőség, ott a vizsga nyelve magyar volt.)

A szaktanfolyami vizsgák elméleti vizsgáin – amennyiben a vizsgázó minden egyéb vizsgára bocsátási feltételnek megfelel – van lehetőség tolmács közreműködésével vizsgát tenni. A vizsgán csak – a KAV által megigényelt, – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által kirendelt tolmács működhet közre.

A képzés során a tanulók megfelelő felkészítéséről a kívánt nyelven a képző szervnek kell gondoskodnia. [tanfolyami jegyzet, vizsgakérdések fordítása, idegen nyelvű oktatás, tolmácsolás stb.]

A tanfolyami képzést a hatósági engedéllyel rendelkező képző végzi és a vizsgabejelentést ők intézik. A megrendelőnek a külföldi képzési igényt előre egyeztetni kell a képzővel, melyért az külön díjat számol(hat) fel.

A vizsgára vonatkozó általános szabályok:

A tolmácsos vizsgaigényt előre be kell jelenteni a KAV felé. A tolmácsot a KAV legalább 15 nappal a vizsga tervezett időpontja előtt igényli meg az OFFI-tól.

A vizsgaigény bejelentésével költségviselőt is meg kell jelölni, aki részére az OFFI kiállítja a díjbekérőt.

Külföldi állampolgár csak akkor vizsgázhat, ha rendelkezik állandó magyarországi magyar lakcímmel, vagy magyar vállalkozás foglalkoztatja. Az ezt igazoló okmányok másolatát a jelentkezési lappal együtt előzetesen be is kell küldeni.

Tolmácsos vizsga önállóan (egyéb korlátozások hiányában) minimum 10 fő részvételével tartható.

A tolmács kirendelése az elméleti vizsgák – adott képzésre vonatkozó – Tantervi és vizsgakövetelmények dokumentumban meghatározott vizsgaidőinek másfélszeres szorzóval figyelembe vett időtartamára szól. Az egy tolmács által egy napon tolmácsolható órák száma korlátozott.

Egy jegyzőkönyvön (vizsgajelentőn) csak azonos nyelven vizsgázó vizsgázók szerepelhetnek.

A gépkezelői szaktanfolyamokat illetően a tolmácsos vizsgák vizsgaszervezésének és lebonyolításának módját a KAV szabályozza.

A közlekedési hatósági szerv elérhetősége:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZÚTI VIZSGÁZTATÁSI IGAZGATÓSÁG

Szaktanfolyami Főosztály

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

Web: vizsgakozpont.hu

A munkavédelmet érintő aktuális jogszabályváltozások itt érhetők el:

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=1045

Például:

2024.01.02. - A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a 2023. év végén megjelent munkavédelmi tárgyú jogszabályváltozásokról