MSZ ISO 9927-1

Az MSZ ISO 9927-1 angol nyelvű változatának megjelent a magyar nyelvű változata 2021.május 1-jén.

E nemzetközi szabvány az ISO 4306-1 szerint meghatározott darukra vonatkozó vizsgálatok általános követelményeit tartalmazza. Az egyes darutípusokra vonatkozó további követelményeket az ISO 9927 megfelelő részei tartalmazzák.

A szabvány „A” mellékletében lévő táblázat kitöltött formáját jól lehet használni valamennyi használati utasításban megadott, az időszakos vizsgálatoknál szükséges információk nyilvántartására, továbbá a szabvány áttekintést mutat a nemzetközi gyakorlatban elterjedten alkalmazott vizsgálati trendek fejlődéséről.

A melléklet (tájékoztatás)

Ellenőrzőlista az üzemeltető szervezet általi használati utasítások megfelelőségének megállapításához

A1. Általános előírások

Az A melléklet egy ellenőrzőlistát tartalmaz a daru számára rendelkezésre álló utasítások megfelelőségének értékelésére (lásd a 4.2. szakaszt).

A2. Alkalmazás

Az ellenőrzőlistát minden egyes modelltípusra alkalmazni kell. Amelyik tétel megfelelő, ott a táblázat hivatkozás oszlopában meg kell adni az utasítás vonatkozó fejezetét vagy szakaszát (szakaszait). Amikor nem felel meg egy adott tétel, akkor azt jelezni kell a gyártónak, vagy a kiértékelésért, illetve az utasítás pótlás elkészítéséért illetékes személynek. Amikor az ellenőrzőlista egyes tételeit nem lehet egyértelműen beazonosítani, akkor a darun el kell végezni az 5. fejezet szerinti megfelelő vizsgálatsorozatot.

Link: MSZ ISO 9927-1 Nemzeti Előszó

Vélemény, hozzászólás?