Érvényesek-e Magyarországon a külföldön szerzett kezelői jogosultságok?

Egyre gyakrabban lehet olyan külföldön szerzett – nem honosított – kezelői jogosultságokkal találkozni, amelyekből/ről nem állapítható meg, hogy milyen gépek kezelésére jogosítanak. A külföldi kezelői jogosultságok honosítás nélkül Magyarországon semmilyen gép kezelésére sem jogosítanak, hazánkban az emelőgépek/targoncák kezeléséhez államilag elismert szakképesítés szükséges.

Amennyiben pl. az Ausztriában/Szlovákiában szerzett emelőgép/targoncavezetői jogosítványt a kezelő – állampolgárságától függetlenül – Magyarországon szeretné használni, azt munkavégzés előtt honosíttatni kell(ene).

A külföldön szerzett kezelői jogosultság/szakképesítés elismerését/honosítását az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja végzi.

Elérhetőségeik:

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Telefon: (06-1) 374-2100

Telefax: (06-1) 374-2492

Web: http://www.oktatas.hu

Email: ekvivalencia@oh.gov.hu

Az elismerés/honosítás olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerésről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban megjelölt magyar szakképesítéssel azonos szakképesítést tanúsít, és azzal azonos munkakör betöltésére jogosít, illetve tevékenység gyakorlására képesít.

A szakképesítés elismerésének várható díja 83 250 Ft.

Megjegyzés: Célszerű előre tájékozódni, mivel a negatív (nem elismerhető) határozatért is ugyanezt a díjat kérhetik.

A határon átnyúló szolgáltatások keretében foglalkoztatott külföldi munkavállalók képesítésének honosítása terén az, hogy targonca, illetve emelőgép kezelésére Magyarországon az a személy jogosult, aki OKJ szakképesítéssel és hatósági vizsgával rendelkezik. Problémát jelent, hogy a külföldiek nem rendelkeznek szakképesítéssel, csak hatósági jellegű jogosultsággal. Magyarországon a hatósági vizsga feltétele az OKJ szakképesítés megléte. Továbbá a külföldön szerzett jogosítvány honosítására nincs hazai jogszabály.

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás – egy tagállamban letelepedett szolgáltató, átmeneti jelleggel, egy vagy több más államban is nyújt szolgáltatást – esetén nem kell elismertetni a targonca, illetve emelőgép kezelői jogosultságot, mivel az a 2001. évi C. törvény szerint csak szűk kivételek esetén korlátozható.

A kivételeket a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet szabályozza.

A rendelet 1. és 2. mellékletében nem szerepel a targonca, illetve emelőgép kezelői jogosultság, ezért nem kell előzetesen bejelenteni a tevékenység megkezdése előtt.

A külföldi munkavállaló Magyarországon a külföldön szerzett szakmai címet használva végezheti tevékenységét. Állandó jellegű letelepedésnél a szakmai képesítések elfogadásánál viszont elismertetési kötelezettség van, azaz minden képesítést el kell ismertetni, ami nem határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében végzett tevékenységet érint.

Más a helyzet egy nem tagállami, (pl. ukrán) személy – országában szerzett – gépkezelői jogosultságával Magyarországon.

Ekkor a szakmai képesítésnek (targoncakezelő, gépkezelő) abban az országban van joghatálya, amely azt kiadta. A külföldön szerzett bizonyítványt le kell fordíttatni és az adott szakképesítésért felelős minisztériumnál kell elismertetni. Jelen esetben az elismerés az NFM feladata. Csak abban az esetben lehet elismertetni egy bizonyítványt, ha az államilag elismert szakképesítés.

Összegezve a honosításról:

  • határon átnyúló szolgáltatások keretében foglalkoztatott (nem letelepedett) külföldi munkavállalók képesítését nem kell honosítani;
  • állandó jelleggel letelepedett külföldi munkavállaló képesítését honosítani kell(ene), azonban a külföldön szerzett jogosítvány honosítására nincs lehetőség, mert erre nincs hazai jogszabály.

Vélemény, hozzászólás?